Doel
The Learning Museum is gericht op het bevorderen van goed onderwijs, staat in dienst van de gemeenschap en is voor iedereen toegankelijk.


The Learning Museum publiceert teksten en ander materiaal welke potentieel bijdragen tot verbetering van het handelen in het onderwijs.

Advies en coaching
The Learning Museum geeft advies, zowel ter verbetering van het onderwijzen als het leren. Een eerste gratis advies omvat een analyse van het probleem en een suggestie voor de aanpak. Informatie over aanpak en uitvoering via
contact